Kliendid:

kliendid-2.jpg

Mis kasu kliendid aerofotodest saavad:

Aerofotod-droonifotod-kinnisvara-2.jpg

Kinnisvara müük

Droonifoto annab linnaruumis hea ettekujutuse objekti asukohast, ümbritsevast keskkonnast ning miljööväärtuslike paikade lähedus annab objektile väärtust juurde.

Atraktiivses keskkonnas krundid ning eramud saavad vääriliselt presenteeritud droonifotodel.

Aerofotod-droonifotod-kinnisvara-vaated-2-1.jpg

Realistlikud asendiplaanid

Aerofotole monteeritakse peale tulevase maja makett. Sellisel viisil on võimalik hinnata ja saada ülevaade, kuidas näeb ehitatav maja välja reaalses keskkonnas.

Aerofotod-droonifotod-kinnisvara-vaated-1.jpg

Korrusevaated

Juba enne kortermaja ehituse algust on võimalik üsna täpselt näidata, mis vaade tulevasest korterist avanema hakkab. Seega saab alustada kohe korterite müügitööga, näidates klientidele konkreetseid pilte avanevatest vaadetest. Kui korruste kõrgused on teada, lendan drooniga vastavatele kõrgustele ja teen tulevastest vaadetest droonifotod või -videod.
Korterite üheks müügiargumendiks on kindlasti just nimelt sealt avanev vaade.

Aerofotod-droonifotod-ehitusobjektid-1.jpg

Ehitusobjektid

Objektide ehitusjärkude dokumenteerimine ning referents tehtud töödest, kasutamiseks ettevõtte kodulehel ning reklaamides. Aerofotod annavad objektidest ülevaatliku pildi ning suurte objektide puhul tuleb hästi esile nende mastaap.

Aerofotod-droonifotod-kinnisvara-1-1.jpg

Karjäärid, metsandus, põllumajandus

Ülevaated metsa- ja põllumaa olukorrast. Hinnangute ja arvestuste koostamiseks. Ülevaatlikud pildid karjääride hetkeolukorrast, aerofotode järgi on võimalik põgusalt hinnata ressursse.

Aerofotod-droonifotod-parklad-logistikakeskused-3.jpg

Parklad, logistikakeskused, territooriumid

Ülevaated maa-aladest ja territooriumitest. Asendi ja keskkonna presenteerimiseks. Droonifotod annavad ülevaatliku pildi linnaruumis.

Aerofotod-droonifotod-turism-2.jpg

Turismi- ja majutusettevõtted

Turistid valivad endale peatuspaiku suuresti emotsioonist lähtuvalt. Kaunis ülevaatlik pilt loob esmamulje, mis ajendab klienti täpsemalt teie pakutava teenusega tutvuma.